Onderstaande matrix geeft de beschikbare kennis weer binnen MA-IT. Om het volledige profiel van de medewerker te bekijken, drukt u op het profielnummer van de medewerker.

O=Opleiding
J=Junior
M=Medior
S=Senior
A=Adviseur
R
0
0
4
9
2
4
R
0
0
5
0
1
7
R
0
0
3
8
1
1
R
0
0
5
1
1
1
R
0
0
5
8
1
6
R
0
0
6
5
9
0
R
0
1
5
1
9
9
R
0
1
0
8
9
7
R
0
1
6
5
5
3
R
0
1
6
6
1
5
R
0
0
8
9
7
2
R
0
1
6
6
4
5
R
0
1
5
5
7
3
R
0
0
3
9
8
8
R
0
1
6
1
6
6
R
0
1
6
6
6
1
R
0
1
6
0
8
3
R
0
1
0
5
8
2
R
0
1
1
3
0
2
R
0
1
5
2
6
9
R
0
0
7
2
9
3
R
0
1
4
0
1
2
R
0
1
3
5
1
5
R
0
1
4
0
1
1
R
0
1
4
2
8
2
R
0
1
4
0
7
8
R
0
1
6
9
2
3
R
0
1
4
8
2
6
R
0
1
5
0
5
5
R
0
1
5
1
2
6
R
0
1
5
1
1
6
R
0
1
5
2
9
7
R
0
0
2
7
8
6
R
0
1
5
5
3
0
R
0
1
1
6
2
5
R
0
1
1
3
5
1
R
0
1
3
0
7
2
R
0
1
6
1
2
2
R
0
1
6
1
5
1
R
0
1
6
2
5
0
R
0
1
7
0
6
8
R
0
1
7
4
1
9
R
0
1
6
9
8
2
R
0
1
7
1
1
3
R
0
1
7
6
2
3
R
0
0
3
5
5
5
R
0
1
7
2
9
2
R
0
1
8
2
8
2
R
0
1
8
6
7
0
R
0
1
8
5
8
0
R
0
1
8
5
9
6
R
0
1
8
0
9
5
R
0
1
9
2
2
6
O J M S A
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
Hardware Engineering E           J   A       S S       J   S                   J     S     S   J     J             J       S     0 6 0 6 1
Tekenaar E - Industrieel           J   A       M         J   S                         S                                     S     0 2 1 3 1
Tekenaar WTB                                 J                             S         J     J                           0 3 0 1 0
Embedded Elektronica Ontwerp                               J                         J     S     M               J                     0 3 1 1 0
Tekenaar E - Utiliteit               A                     S                         S                                           0 0 0 2 1
Mechanical Engineer           J                     J             S                                                           0 2 0 1 0
Design Engineer               S                                                                                           0 0 0 1 0
Product Engineer               S               J               S         M     S                                           0 1 1 3 0
Project Engineer           S   S       M O S   J J             S               S     M   M       M                         1 2 4 5 0
Constructeur           J                                                                                               0 1 0 0 0
Manager Engineering           J                                                                                               0 1 0 0 0
Sales Engineer           J   S                                                     S                                     0 1 0 2 0
R&D Engineer           M   S       M S     J               S         S   J S     S     M         O                     1 2 3 6 0
Manufacturing Engineer           J                                                   S                                           0 1 0 1 0
E
l
e
c
t
r
o

-

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
AutoCAD E               S       M             S                         S                                           0 0 1 3 0
Caddy ++               J                 J                                   S                                     0 2 0 1 0
Eplan           J O A J     M S   J   J                   J         S     A   J     J             M   M         1 7 3 2 2
Eplan 5x           J   A                                               S     S                                     0 1 0 2 1
Eplan P8           J   A       M S   J   J                             S     A   J     J   O         M   M   S     1 5 3 3 2
Intelec               S                                               S     J                                     0 1 0 2 0
Stabicad               J                                                                                           0 1 0 0 0
Machineveiligheid normen           M   S       M M       J                             S     S                                     0 1 3 3 0
Servoregelingen           M           S   M                                 J                                             0 1 2 1 0
RITherm               S       J M                                     S     J                               M     0 2 2 2 0
Phoenix Clip Project               S         J                                     S     S                                     0 1 0 3 0
Eplan Fluid           J   A                 J                                                                         0 2 0 0 1
Festo Fluid Draw           J   J                 J                         O                                               1 3 0 0 0
Pilz PAScal Safety Calculator           M   S                                                                                           0 0 1 1 0
SISTEMA           M   S       M                                       S     M                               J     0 1 3 2 0
Phoenix Project Plus           J                                                                                               0 1 0 0 0
SEE Electrical               J       J         J                                   M                                     0 3 1 0 0
Engineeringsbase               S J     S                                                 J                                 0 2 0 2 0
SET Siemens                       M                                                                             J     0 1 1 0 0
ABB FSDT                       J                                                                                   0 1 0 0 0
Eplan Preplanning               S       J                                             S                                     0 1 0 2 0
Eplan Pro Panel               A       J M                                     S     S   J     J             J             0 4 1 2 1
UL508A               M       J M                                                                           J     0 2 2 0 0
Eplan Platform 2022               A         O                                           M                                     1 0 1 0 1
Eplan Harness proD               J                                                                                           0 1 0 0 0
Eplan License Manager               A         O                                     S                                           1 0 0 1 1
Eplan ePULSE               A         O                                           M   J                                 1 1 1 0 1
I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
e
AutoCAD               S                     S               J     O   S                       J             S     1 2 0 4 0
Dailux               S                                                                                           0 0 0 1 0
W
T
B

-

e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
AutoCAD 2D                                                               S                                       J   0 1 0 1 0
Inventor 3D                                                     J         S                                           0 1 0 1 0
SolidEdge                                                                         O                                 1 0 0 0 0
SolidWorks           J O   J           J J J               J                       M     J O   O           J       J 3 9 1 0 0
Creo Elements                                                               S                                           0 0 0 1 0
Fusion 360                                                               S         J             J         O     J   1 3 0 1 0
E
m
b
e
d
d
e
d
Mplab                                                               S         O                                 1 0 0 1 0
VHDL                               J                             J S     J                         O           1 3 0 1 0
Embedded C                               J                   O     S   J S         O           J     M               2 3 1 2 0
Eagle CAD                 J             J                         J     S                               O           1 3 0 1 0
Altium Designer                 J             J                               S                     J                     0 3 0 1 0
E
m
b
e
d
d
e
d

h
w
PCB Ontwerp                 J             J J                       J     S                 O   J         O           2 5 0 1 0
B
o
u
w
k
u
n
d
e
All-plan (tekenpakket)                                                                                             J             0 1 0 0 0
P
L
M

/

P
D
M

S
y
s
t
e
m
e
n
SmarTeam           M                                           J                 J                                 0 2 1 0 0
Direct Model Manager                                                               S                                           0 0 0 1 0
I
C
T
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

I
C
T
Tester Software   J                           J           M S       J       J                                             0 4 1 1 0
Embedded Tester                               J                         S                                                 0 1 0 1 0
Software ontwikkelaar S S     S             M       M         M S S     S M   S   M         S   S     J       M M     J S       0 2 7 10 0
Web ontwikkelaar   S           S               J           M S     M                   J   S             M         S       0 2 3 5 0
Database beheerder   M           S               J           M S     J                                                       0 2 2 2 0
Database ontwikkelaar   S     S     S               J J       O S S     M     M             J   S             J         M       1 4 3 6 0
Ontwerper   M           S                 J         M S     M                                               M       0 1 4 2 0
Systeem beheerder                                 J       O M                                                               1 1 1 0 0
Analist                               J           M                                                       M       0 1 2 0 0
Embedded Software Ontwerper S                     J       J                         S           J                   J                 0 4 0 2 0
IOT - Internet Of Things                               M           M   S         M     S                                   J       0 1 3 2 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r
t
a
l
e
n
Ansi C   M                                                     S                                                 0 0 1 1 0
ASP         S                                 M S                             S             M         S       0 0 2 4 0
Assembler / ASM   J                                                     J   O                                             1 2 0 0 0
C S M     M M     J       O M   J     S     J S S J J     S O J S     J O   M     J   J J J M   O   J   J J 4 14 6 6 0
C# S       M M           J O     M     S M J M S   J S     S O   S S     S   S     J     J S S   O J S   J J 3 8 5 12 0
C++ / CPP             J   J     J   M J J           J S     J     S   J S     J J O       O   J J   M     O J     J 3 14 2 3 0
C++ .NET S                             J J         J       J     J     S       O                   M   O       J   2 6 1 2 0
Cobol   M                                                                                                       0 0 1 0 0
Cosmos                       J                                                                                   0 1 0 0 0
Delphi M                         M                                                               S               0 0 2 1 0
IT programmeur   S                           M             S                             S                               0 0 1 3 0
Java M J                             J       O M S     J M   M   J S     O M   M     J         M       J       2 6 7 2 0
Javascript   J     M               O     J           M S     M J   J O   S       J   S             S       O S   J   3 6 3 5 0
Pascal   M                   J   S       J S                                                     O               1 2 1 2 0
PHP M S                       M             O J S     J                   O   M             J O       S       3 3 3 3 0
Prolog   J                                                                   O                                   1 1 0 0 0
Shellscript                           J                                   S                                           0 1 0 1 0
T-SQL                                         J M                                               J               0 2 1 0 0
VB         S J   M                 J   S               J   M   O S S         M     J       J S               1 5 3 5 0
VB.NET               M                 J         J         J   J     S           M               S               0 4 2 2 0
VBA               M         O       J J           S         J   O S S   J     M               S           J   2 5 2 4 0
VBscript           M   M                 J J S               M       O           J M                     O     J   2 4 4 1 0
Visual C           J               M                                                                               0 1 1 0 0
Visual Java                                           J                           J                                   0 2 0 0 0
VisualC++             O         J   M                                           J                                   1 2 1 0 0
Visual Studio                 J     J       J J   S M   S S S   S     S   J S S     M   S     J   O   M     O J M       2 7 4 9 0
J2ME                                                                                           J       J       0 2 0 0 0
OpenEdge ABL (Progress 4GL)   J                                                                                                       0 1 0 0 0
Python               J       J       M J       J M S S J O     M O   S     O     M         O J J     J M     O J 5 9 5 3 0
J2SE                                                                                                   J       0 1 0 0 0
Ruby                                           J                                                               0 1 0 0 0
D
a
t
a
b
a
s
e
s
Access   J     S M   S                 J         J         J         S           S                       J       0 5 1 4 0
DBase M                                   S                                                                     0 0 1 1 0
Interbase/Firebird                                           J S     S                   J                                   0 2 0 2 0
MS SQL Server M       M J   J               J J     M J S S     S         J S S   S M   S             M M     J M       0 7 7 7 0
MySQL M S       M O J           J   J J     M O S S     S J   M             M   S           J M M     J S     J 2 8 7 6 0
ODBC                                           M             J                                 O       J       1 2 1 0 0
Oracle         S                                 J S           J                                                 0 2 0 2 0
Postgress                                           M             J                 M                       M       0 1 3 0 0
RDB                                           S                                                               0 0 0 1 0
MongoDB                               M         O M             M                 M                       J       1 1 4 0 0
SQL               J               J       M   S                               S               M     J S     J 0 4 2 3 0
V
e
r
s
i
e

B
e
h
e
e
r
CVS Subversion M J                       J             O                                                                 1 2 1 0 0
SVN (Subversion)           M               J             M M S     J                   M J S               J       M       0 4 5 2 0
GIT             J             J   J J         S S     M J M S J J S     J M   S         J J M J   O O M   J   2 12 5 5 0
Mercurial                                           J                           J   S                               0 2 0 1 0
TFS                                           J S     J                   M   S             J         J       0 4 1 2 0
M
e
t
h
o
d
e
n

/

T
o
o
l
s

/

T
e
c
h
n
i
e
k
e
n
UML RT           M                     J       M M                 J             S                               0 2 3 1 0
Crystal reports           J                               J                                                               0 2 0 0 0
Design patterns   J                           M         J S S     M     M             M   S             M         M       0 2 6 3 0
Frontpage           J   S           M               J                                             J                 0 3 1 1 0
Kepware OPC           J         S     J     J                                               O J                   S   1 4 0 2 0
Matlab J J       J J       S J       J J             S J   J   M O   S     J O O                     J         J 3 12 1 3 0
Microsoft Planning (project plannings pakket)           M   S                                                                                           0 0 1 1 0
Microsoft Project           S   S       M                                                                                   0 0 1 2 0
OO S S     S                     M         M S       S                   S                                   0 0 2 6 0
PVCS   M                                                                                                       0 0 1 0 0
RUP         M                                                                                         J       0 1 1 0 0
SOA                                                                       J                           M       0 1 1 0 0
TinyMCE                                           M       J                   O                                   1 1 1 0 0
UML   M       M     J             J J       M M S     S   J       S     J S   S             J       O S       1 6 4 6 0
XSL                                           M                                                       J       0 1 1 0 0
Xtreme programming                           M               M                               S                       J       0 1 2 1 0
Yourdon                           M                                                                               0 0 1 0 0
Siemens OPC server           J         S           J M                             S           J                         S   0 3 1 3 0
MVC                               M         M M S     M     S             M   S             J         S       0 1 5 4 0
Scrum           M   S J   S J J M   S     S     S S     M   J J   J S     S M   S     J   O   J M     O S   M   2 8 6 10 0
WPF XAML                                       M   M       J                   S   S             J         J       0 3 2 2 0
MVVM                                           M S     J     M             S   S             J         S       0 2 2 4 0
Selenium                                           J                                                       J       0 2 0 0 0
SonarQube                                           M                                                               0 0 1 0 0
Test driven development                               M           M       J     J             M   M                               0 2 4 0 0
Matrikon OPC                                                                                                       S   0 0 0 1 0
jMeter                                           M S                                                             0 0 1 1 0
Power BI                               J J         J S                             M         O                     1 3 1 1 0
Continuous Integration                               J           M S           J                 S             M         J       0 3 2 2 0
Continuous Delivery                               J           M S           J                 S             M                 0 2 2 2 0
Unit testing           S                   S         J M S     J     M     S       M   S             J         M       0 3 4 5 0
Integration testing                               J           M S           J                               J         M       0 3 2 1 0
BDD (Behavior driven testing)                               M           M                                                               0 0 2 0 0
Kanban           S               M               M                           M   M             J         M       0 1 5 1 0
Simulink           J J         J         J                   O     O   S     J   O                     O           4 5 0 1 0
JavaServerFaces                                                         J             J                                   0 2 0 0 0
Cloud Architectuur                               J           M S           M                 M             J         J       0 3 3 1 0
Microsoft Architectuur                                           M                               S             J                 0 1 1 1 0
Enterprise Architecture                                                         J                 M             M         M       0 1 3 0 0
Topdesk           J                               M                                             J         J       0 3 1 0 0
CI/CD dmv GitLab                               J           M                                                               0 1 1 0 0
CMake                               J                         S     S                                 O J       1 2 0 2 0
I
n
t
e
r
n
e
t
AJAX   J     S                                 M S     J                   J   S             M         S       0 3 2 4 0
Apache   M                       J               M S                         J                 J                 0 3 2 1 0
CSS   M                       M   M J         M S     S     J O O S       J   S                       S       2 3 4 5 0
HTML 4   S     S     J           M   M         O M S     J           S       J   S             M         S       1 3 4 6 0
JSP                                           M                           J                                   0 1 1 0 0
Microsoft IIS         J                     M           M S     J                       S             M O       J       1 3 3 2 0
SOAP   J                             J         M       O                   J   S             J         S       1 4 1 2 0
Webservices   J                             J         S S                         J   S             M M       S       0 3 2 4 0
XML M S     S     J                 J   S     M S     S     M   J S       S   S             M M       S       0 3 5 9 0
XSLT                                           M                                                       J       0 1 1 0 0
NodeJS                                           M             J                 S             J         J       0 3 1 1 0
HTML 5               J               M J         M S     S     J O O         J   S             M         M       2 4 4 3 0
WCF                                             S     J                                               J       0 2 0 1 0
Web API                               M J         S S     M     J             J   S             M O       S       1 3 3 4 0
O
p
e
r
a
t
i
n
g

s
y
s
t
e
m
s
AS400   M                                                                                                       0 0 1 0 0
Bash   M                       M   J           M S                       M                                     0 1 4 1 0
Linux   S                       S   M     S   J M S   J       M   J S     M J   M         O J   S     J J   J   1 8 5 6 0
MS-DOS   S       J         S           J       O M                                             O             J   2 3 1 2 0
Sun Solaris J M                                                                                                       0 1 1 0 0
Unix   S       J                     J   S     M                                                     O         1 2 1 2 0
Windows OS S S       M J   J   S         M M     M S S S     S     S   M S     S M   S J J     M   M       O M   S   1 4 9 12 0
N
e
t
w
e
r
k
b
e
h
e
e
r
Active Directory                                         O M                                                       J   J   1 2 1 0 0
ADSL                                             S                                                             0 0 0 1 0
Antivirus                                 J         S S                                                             0 1 0 2 0
Citrix                                                                         J                         J       0 2 0 0 0
LDAP                                           M                                                               0 0 1 0 0
MS Exchange Server                                           M                   S                         J                 0 1 1 1 0
MS Windows Server                                         O M                   S                                       S   1 0 1 2 0
PCserver                                                                     S                                     0 0 0 1 0
RDP                                 J       M M S                   S   S                             M   S   0 1 3 4 0
Wifi (netwerk)                 J   S         J J         M S           J   M       S   M                       J J   J   0 7 3 3 0
ESX server                                         O         J                                                       1 1 0 0 0
Routing                                 J           S               M                                         J   0 2 1 1 0
ISA99 Cyber Security (IEC62443)                               J J       O                                                                 1 2 0 0 0
F
r
a
m
e
w
o
r
k
.NET Framework S       S     J               M       M J S S     S     S     S       S   S     O       M S     J S       1 3 3 11 0
ADO.NET                                           M                                             J         M       0 1 2 0 0
ASP.NET         S                     M           M S     S     J             J   S             M J       M       0 3 4 4 0
CRL (Common Runtime Library)                                           M                                                               0 0 1 0 0
ExtJS                                           J                               S             J                 0 2 0 1 0
Zend framework                                                                                                   J       0 1 0 0 0
jQuery                               J           M S     M J   J             J   S             M         S       0 4 3 3 0
Spring framework                                           M                           J                                   0 1 1 0 0
Hibernate framework                                           M             J             M   S             J         M       0 2 3 1 0
Entity framework                                           M S     M                   M   S             J         M       0 1 4 2 0
Ninject                               M                                                                           0 0 1 0 0
Titanium                                             S                                                             0 0 0 1 0
Phonegap                                           J S                         O   M             J                 1 2 1 1 0
Unity 3D Framework                                                   J           S                         S                 0 1 0 2 0
Node.js                               O           M S     J     J                 M             J         J       1 4 2 1 0
AngularJS                               O           M S     J     J                 S             O         M       2 2 2 2 0
Knockout.js                                           J                                             J                 0 2 0 0 0
Yii Framework                                                                                                   J       0 1 0 0 0
Prism                                                                       O                                   1 0 0 0 0
Telerik Framework                                           J                           O                 J                 1 2 0 0 0
Symfony                                             S                                                             0 0 0 1 0
Doctrine ORM                                             S                                                             0 0 0 1 0
Twig                                           J S                                                             0 1 0 1 0
Composer                                           J S                                                     J       0 2 0 1 0
Laravel                                           J                                                       J       0 2 0 0 0
MyBatis                                                                       J                                   0 1 0 0 0
Primefaces                                                                       O                                   1 0 0 0 0
VisiWin                                                   O                   M   M                               1 0 2 0 0
Spring Boot                                           M                                                               0 0 1 0 0
.NET Core                               M           M       J                       M             J         M       0 2 4 0 0
Vue.JS                               M           M                               M             J         J       0 2 3 0 0
React.js                               O           J             J                               O                 2 2 0 0 0
ML.NET                               O                                                         O                 2 0 0 0 0
C
R
M

s
o
f
t
w
a
r
e
CompanyConstructor                                           M                                                               0 0 1 0 0
Exact           J                                                                                               0 1 0 0 0
GIS                                                                           M                               0 0 1 0 0
IHistorian                                 J                                                                         0 1 0 0 0
Navision           J                                                                             O         O       2 1 0 0 0
SAP           J                     J         J                               M J           O       O         2 4 1 0 0
Afas Profit                                           M                         S     M                               0 0 2 1 0
Baan                                                     M                                                     0 0 1 0 0
Windchill                         M                                           S                                     0 0 1 1 0
D
M
S
/
C
M
S
Sharepoint J                                                       J           S                   O                 1 2 0 1 0
Sitecore                                           J                               M                               0 1 1 0 0
Magnolia                                           S                                                               0 0 0 1 0
Kirby                                           J                                                               0 1 0 0 0
Magento                                           M                                             O                 1 0 1 0 0
Wordpress           J                               M S                       O                   O       O       J 3 2 1 1 0
Drupal                                           J                                             O                 1 1 0 0 0
C
l
o
u
d

s
e
r
v
i
c
e
s
Microsoft Azure             J                 M           M       J     J                 S             M         J       0 4 3 1 0
Amazon AWS           J                   J           M S           M                               O                 1 2 2 1 0
Visual Studio Team Services                                           M       J     J                 S             J         J       0 4 1 1 0
Docker (Containers)           J                   M           S S           J     S     O                   O         J       2 3 1 3 0
Kubernetes (Containers)                               O           J                                                       J       1 2 0 0 0
I
n
d
u
s
t
r
i
e
e
l
e

a
u
t
o
m
a
t
i
s
i
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

I
A
IA programmeur PLC S     S   A M S     S M   S J   J S S M S     S M O M M J M M   S J J   M   M J   M J J   S     J     S   1 9 11 12 1
IA programmeur SCADA S     M   A         S J   J     J J S M M     S M   M J J M M   S J     M         M       S           S   0 7 9 7 1
IA programmeur Robotica                           J O                                                                           J 1 2 0 0 0
IA programmeur HMI             J             M       S S         S     M J         S                                     S   0 2 2 5 0
EPC engineer                                                                                                       M   0 0 1 0 0
IA programmeur DCS                             J                                   S                 M                   A   0 1 1 1 1
P
L
C
ABB Sattcon 200 M                                                                                                         0 0 1 0 0
Allen Bradley (RSLogix 5000)           S M       S S M J J J J   S M       S       J   M M   S J S       J   J J       J   O       M   1 10 6 7 0
Allen Bradley CLX                       S M M                       O                                                       1 0 2 1 0
Allen Bradley FlexLogix                       S                                                                                   0 0 0 1 0
Allen Bradley Micrologix           J           M               M                                                                   0 1 2 0 0
Allen Bradley PLC5           S           M   S                                                               J               0 1 1 2 0
Allen Bradley SLC                       M   S                                         S                                     0 0 1 2 0
B&R Automation Studio       M   M     J   S     M   J J M S M       S S O M M J M J   S           M J     J           O         2 7 9 5 0
Beckhoff PLC       M   J M J               J J J     M               J M M   S J             J     J       O J         1 10 5 1 0
Beckhoff Twincat 2 (softplc)           M                     J J     M                 J     S               O                         1 3 2 1 0
GE Fanuc           J                                                         S                                     0 1 0 1 0
Hima (PLC)                                                                     S                                 J   0 1 0 1 0
Hitachi M         J                                                                                               0 1 1 0 0
Nyquist P8                           J                                                                               0 1 0 0 0
Invensys                                                                     S                                     0 0 0 1 0
Keyence PLC           J                                                                                               0 1 0 0 0
Mitsubishi A                           M                                                                               0 0 1 0 0
Mitsubishi FX           J   S           J J                 S                                                       M   0 3 1 2 0
Mitsubishi GX developer           J               M J                 S             J               J                         M   0 4 2 1 0
Mitsubishi Medoc           J               M                                                                           M   0 1 2 0 0
Mitsubishi Melsec           J               M J                                                                         M   0 2 2 0 0
Mitsubishi System-Q       M                   M                                                                               0 0 2 0 0
Modicon           J   S                                                                                           0 1 0 1 0
Moeller           J         S           J                                                                         0 2 0 1 0
Omron M     S     O             M J   J J S                   J         J                   J       O           2 6 2 2 0
Philips P8           J               J         S                                                                     0 2 0 1 0
Phoenix           J                   S                         J   J                 J                           0 4 0 1 0
PLC general Allen Bradley           S   S       S M M J   J   S         S   O   J             S   J                                 1 4 2 6 0
PLC general Mitsubishi           M               S J                                                                         M   0 1 2 1 0
PLC general Schneider Electric/Modicon/Telemecanique               S     S           J                       J                       J                         0 3 0 2 0
PLC general Siemens           S   S J   S S M S J   M   S M S     S M O   J J       S J     M       M   J J O       O     A   3 7 6 9 1
Schneider Electric Concept                                                                                 J                         0 1 0 0 0
Schneider Electric PL7       J                                                                 O                                 1 1 0 0 0
Schneider Electric Quantum                                                         J   J                   J                         0 3 0 0 0
Siemens Braumat/Sistar                                                                                                       J   0 1 0 0 0
Siemens Graph           A         S     M     J                               S           J             J           S   0 3 1 3 1
Siemens Logo           M   S     S M M J J   M S S M       S                   J               J             O     J   1 5 5 5 0
Siemens S5 S         S           J   J     J   S                   J                         J                       0 5 0 3 0
Siemens S5 F-systemen           J                                                                                               0 1 0 0 0
Siemens S5 H-systemen           J                                                                                               0 1 0 0 0
Siemens S7 S   S     A J M J   S S M S   J J S S M S     S M   M J J M M   S   S   J   J   O M       S O         A   2 8 8 12 2
Siemens S7 H-systemen                                                                     S                                 M   0 0 1 1 0
Siemens S7-200           A   M       S   M         S           M                       J                           S     0 1 3 3 1
Siemens Siwarex (weging)           A   M     S J M J       S S         S                                                       S   0 2 2 5 1
Twinsoft               S                                         J                                                 0 1 0 1 0
Unitronics                                   J                                                                       0 1 0 0 0
WAGO PLC           M         S                             O M                           J                         1 1 2 1 0
Mitsubishi GX-IEC developer           J               M J                 S             J               J                         M   0 4 2 1 0
Schneider Electric Unity                     S             J                     J   J           O       M                         1 3 1 1 0
Siemens S7-1200           A O M J   S S M S J   J S S M J       M O M   J   J   S J M   O   J   M   J   O   O   J     M   5 10 8 6 1
SIGMATEK PLC                                                                   M                                       0 0 1 0 0
Bosch Rexroth - IndraWorks           J           M                                                                                   0 1 1 0 0
Siemens S7-1500           A O M J   S S M S J   J S S M J     S M O M J J M M   S J M   M   J   M     J         J     M   2 10 11 7 1
Siemens TIA Portal           A M M J   S S M S J J M S S M M     S M O M J J M M   S J     M   M J M M J J O M O   J     M   3 10 16 7 1
Codesys V2           J         S               S             O       J                     O         M           M   2 2 2 2 0
Beckhoff Twincat 3 (softplc)           M M J             J J J                       J M M   S J             O     J   J   O J         2 9 4 1 0
Modicon M580                                   J                         J                   J                         0 3 0 0 0
Codesys V3           J M   J     J         J J                     J M         M         J J       O J     O     M   2 9 4 0 0
Lasal Class 2                                                                   M                       J               0 1 1 0 0
TTControl PLC                       J                                                                                   0 1 0 0 0
PLC general B&R                           M         S         S       M J                           J                     0 2 2 2 0
PLC general Beckhoff                                                         J       S                               O         1 1 0 1 0
PLC general Phoenix Contact                               S                                                                           0 0 0 1 0
PLC General Codesys                                                         J                                             J   0 2 0 0 0
PLC general Lasal                                                                   M                       M               0 0 2 0 0
H
M
I
/
S
C
A
D
A
Schneider Electric Citect       J   J                                             J   J                   J                         0 5 0 0 0
Allen Bradley PanelView           S J         M M           S                                                                 M   0 1 3 2 0
Allen Bradley RSView           S         S M             S M                     J                   J                     J   0 3 2 3 0
B&R Visual Components           J     J         J                     M O   J J                   J       O                     2 6 1 0 0
Cimplicity           J                       J                                                                   J   0 3 0 0 0
Exor HMI           S                       M                                                           J           0 1 1 1 0
FactoryLink           J                                                                                               0 1 0 0 0
FactoryView Studio ME (SCADA)           M           M   J                   S           O J                                 O       M   2 2 3 1 0
Fix32                                                                 S                                         0 0 0 1 0
IFix           J                     M J                 J           S                 J       M               0 4 2 1 0
Wonderware Intouch                                 J J     O       J               S                         S           J   1 4 0 2 0
Iris HMI                                                                                                   S       0 0 0 1 0
Lauer HMI           M                                                                                               0 0 1 0 0
Lauer Panel PC           M                                                                                               0 0 1 0 0
Mitsubishi E-terminal                           M                   S                                                           0 0 1 1 0
Mitsubishi GOT                           M                   S             J               J                             0 2 1 1 0
Proface           M               J                                                                               0 1 1 0 0
Schneider Electric Magelis                                   J                                                                       0 1 0 0 0
Siemens Protool           S           S   M       S S                                                                 S   0 0 1 5 0
Siemens WinCC SCADA S   S J   S     J   S M         M J S M J     S     M J J M M   S J     J         J       J           A   0 10 6 7 1
Siemens WinCC flex / Panel S     M   S     J   S S   J J   J S S M M     S       J J   M   S       M   J   J J J J   S           A   0 11 5 9 1
Stahl                                                             M                                             0 0 1 0 0
UniOP           S                       J                                                                       0 1 0 1 0
Wizcon M                   S                                                                                     0 0 1 1 0
Wonderware Archestra                                         M       J               S                         M           J   0 2 2 1 0
BoschRexroth Mobile Panel           J           M                                                                                   0 1 1 0 0
FactoryView Studio SE (SCADA)                       J   J                                                                           M   0 2 1 0 0
Allen Bradley Factory Talk           S O       S M     J   J   S M       S             J           O         J                   J   2 5 2 4 0
Eaton Galileo                                   J                                                                       0 1 0 0 0
Schneider Electric Unity Pro                                                         J   J           O       J                         1 3 0 0 0
CX-Designer (HMI Omron)                             J   J                                 J                           J           0 4 0 0 0
ViSpro                                                 J       J                                 M               0 2 1 0 0
COPA-DATA Zenon                       J                                                                                   0 1 0 0 0
B&R Mapp View                 J             J J     M       S M O J M J       S           J J                           1 7 3 2 0
Lasal Screen Modeless                                                                   M                                       0 0 1 0 0
Siemens WinCC Unified                                                                                                       J   0 1 0 0 0
D
C
S
ABB industrial IT (DCS)                                 J                                                                         0 1 0 0 0
Honeywell                                                                                                       O   1 0 0 0 0
Siemens PCS7               J     S           J                           J                     M                   A   0 3 1 1 1
ABB System 800xA               J                                                                                           0 1 0 0 0
Siemens Teleperm                                                                                   O                   J   1 1 0 0 0
B&R Aprol DCS                             J                                   S                 J                       0 2 0 1 0
S
e
r
v
o
Allen Bradley Servo           J         S S   J J                 S                                                           0 3 0 3 0
Control Technics                       J   J                                             O                                 1 2 0 0 0
Lenze           J           J   J     J   S M               J         S       J                       O         1 6 1 2 0
Mitsubishi Motion           O               J                                 J                                             1 2 0 0 0
Mitsubishi MR-J2-super                           J                                                                               0 1 0 0 0
SEW           M         S M   M     J   S M J     S     M                                     J               0 3 5 3 0
Yaskawa           M                                                                                               0 0 1 0 0
Bosch Rexroth - Indramat servo           J           M                                                                                   0 1 1 0 0
Siemens Servo           S           J   M         S M                     J                                             0 2 2 2 0
Beckhoff Servo             J                           J                 J J   S J                             O         1 5 0 1 0
Sigmatek Servos                                                                   M                                       0 0 1 0 0
Festo Servo                       M   M                                     S                                         0 0 2 1 0
B&R Servo/Motion                               J J             S J         J   S     M                                     0 4 1 2 0
Parker Automation                       M                                                                                   0 0 1 0 0
B
U
S
Allen Bradley DataHighway           M               M                                                                           M   0 0 3 0 0
ASI Bus       M   S   J       J   M J   J M     J                       S       J                             S   0 6 3 3 0
CANbus           J   J       J   J   J J J                             S       O           O     J           J   2 9 0 1 0
CC-link                           M                                                                           M   0 0 2 0 0
ControlNet       J               J                                                                               M   0 2 1 0 0
DeviceNet       J   S   J J     M                                 J                                                 0 4 1 1 0
Industrial Ethernet           S J   J   S S M S     M   S M M     S     J   J     S S       J       J J       M     J     S   0 8 5 9 0
Interbus           M                                         J                                                     0 1 1 0 0
Modbus           M   M J   S J     J   J J S M         M O M   J   J S         O       J                     S   2 8 5 4 0
Profibus DP       M   S   M     S S M S J   J S S M M     S     J   J J M   S       J   J   J J       M           S   0 9 7 9 0
Profibus FMS                                                                                                       S   0 0 0 1 0
Profibus PA       J   M   S       S         J                       J   M           J                             S   0 4 2 3 0
Profinet       M   S J S J   S S M S J   M S S M M     S     M   J M M S S       J   J   M J   J   M     J     S   0 9 10 11 0
Siemens Industrial Ethernet           S         S   M S     J   S M       S         J               M       J                     S   0 3 3 6 0
Sinaut           J                                                                                           J   0 2 0 0 0
EtherCat           S J M                 J       J               J   J   S               J     J                   0 7 1 2 0
IO-Link             J M J   S     J J   J             S     J         S S                               J     S   0 7 1 5 0
F
r
e
q
u
e
n
t
i
e

O
m
v
o
r
m
e
r
s
ABB FREQ           J   M       J         J   S         S             J   S               J                     M   0 5 2 3 0
Allen Bradley PowerFlex FREQ           M   M       M M J     J   S         S                                 O         J           M   1 3 5 2 0
Control Techniques FREQ               S     S     J                                   S         O                             M   1 1 1 3 0
Danfoss FREQ           J J S     S   M M     J M S M J           J   J     S S   J           J         J           S   0 9 4 6 0
Emotron FREQ                                 J                             S                                       M   0 1 1 1 0
Lenze FREQ           M J                   J   S M       S       J       S S   M   J                             M   0 4 4 4 0
Mitsubishi FREQ           J               J                                                 J                             0 3 0 0 0
Nord FREQ                                   J S                                                                     0 1 0 1 0
SEW FREQ           M   S     S M   M     J   S M       S                                 J         J           M   0 3 5 4 0
Siemens FREQ           M   S     S S J M     M S S M J     S             M S         J                             S   0 3 5 8 0
Yakskawa Freq. Drive FREQ           S                 J                                                                             0 1 0 1 0
Telemecanique FREQ           M   S                 J   S                                                                 M   0 1 2 2 0
Eurotherm FREQ                                                                     M                                     0 0 1 0 0
Bonfiglioli Vectron FREQ                                                                         O                                 1 0 0 0 0
Schneider Electric Altivar               S                 M J           S             J                     J                   M   0 3 2 2 0
B&R Drive           M     J         J                   S M   J J   M   S                                           0 4 3 2 0
Teco ABI drive                                                               S                                           0 0 0 1 0
V
i
s
i
o
n
/
B
a
r
c
o
d
e
/
R
F
I
D
Cognex Insight           S     J         J     J     M                                                         O         1 3 1 1 0
Cognex barcode ID           S         S                                             J     J                                 0 2 0 2 0
Halcon 13                                                                                                 O         1 0 0 0 0
M
E
S
/
E
R
P
/
B
a
t
c
h
Siemens Batch           J                                                                                           A   0 1 0 0 1
ERP           J                   J           S                                               J     O         1 3 0 1 0
MES           J         S         M J       M               J                                 J     O         1 4 2 1 0
MA-MMA           J                                                                                               0 1 0 0 0
Wonderware Inbatch                                 J                                                                     J   0 2 0 0 0
OEE           S     J             J J                 O     J                                             M   1 4 1 1 0
Brewmaxx                                                                 S                 J                       0 1 0 1 0
R
o
b
o
t
s
GE Fanuc robotics           J                                           J                                                   0 2 0 0 0
Yamaha robotics           J                                                                                               0 1 0 0 0
Mitsubishi Robot           J                                                 O                                             1 1 0 0 0
ABB Robot           J J   J   S     J J     O S               J J J J O           J   J J     O           J         3 13 0 2 0
Motoman Robot           J                                                                                               0 1 0 0 0
Harms en Wende Lasbesturing           M                                                                                               0 0 1 0 0
Kuka Robot           J               J                                                                               0 2 0 0 0
Staubli Robot                                                                                                 M         0 0 1 0 0
ABB RAPID           M     J         J J                         J                     J       O           J         1 6 1 0 0
ROS                                                                                     O           J       J 1 2 0 0 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r

o
m
g
e
v
i
n
g
Testpoint                                   J                                                                       0 1 0 0 0
Lamtec branderbesturing           J                                                                                               0 1 0 0 0
LabView             O S       J           M           S J   J   M J     S       O                 J               2 5 2 3 0
Dasylab                       J                                                                                   0 1 0 0 0
S
a
f
e
t
y
Allen Bradley CLX Safety           M J                                                                                             0 1 1 0 0
Siemens S7 safety           A   J     S S M M     J S S M O     S           J     S J J   J       J         M           M   1 7 5 6 1
Pilz PSS4000           J           M           J S                                                                     0 2 1 1 0
Pilz PNOZMulti safety PLC           S   S       M J M       J S M J     S                                   J       J     J         0 6 3 4 0
B&R Safety           M               J     J                     J   J   S                     J                     0 5 1 1 0
Lasal Safety Designer                                                                   M                                       0 0 1 0 0
Codesys V3 Safety             J         J           J                             S                                         0 3 0 1 0
TwinSafe                                                                   J                                       0 1 0 0 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r
t
a
l
e
n

I
A
STL           A M S J   S M   M     J   S M       S     M     M J   S       J       J M J J O S     J     S   1 8 7 7 1
SCL           A J S J   S J   M     J   S M       S     M M J M S   S       J   J   M M   J O       O     S   2 8 7 7 1
Structure Text           A M   J   S M   S J J J   S M       S   J M M J M S S S           M   M M J J J M     J     S   0 10 10 8 1
FBD           A M S J   S J   M J   J   S M       S     M J J M M S S       M   J   M M J J O S     O     S   2 9 9 8 1
LAD           A M S J   S S O S J   M   S M       S   O M J J M M S S       M   M   M M J J O M     O     S   4 6 11 9 1
M
o
n
t
a
g
e

/

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

M
o
n
t
a
g
e
TD werkzaamheden E           S   S       S         M   S M       S           O J           J   J     M                       1 3 3 5 0
TD werkzaamheden W           S                     M             S           O             M                                 1 0 2 2 0
E
l
e
c
t
r
o

-

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
Databekabeling           M   A             J   M M                         J S     S             J                       0 3 3 2 1
Gereedschapkeuring           J                                                 J S     S                                 J   0 3 0 2 0
Paneelbouw           J   A     S M M   J   M J S M       S               S     S             J         M   O         1 4 5 5 1
Sterkstroom installaties           S   A                 M                           J S         J                                 0 2 1 2 1
Veldmontage           S   A       M     J   M J S M       S             J S     M             J             O         1 4 4 4 1
NEN3140 VP           S   S       M   M         S M                             S   J         J                       0 2 3 4 0
W
T
B

-

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
Assemblage mechanisch           S                     M             S           O             S                                 1 0 1 3 0
Bankwerken                     S           M                         O             M                                 1 0 2 1 0
Hydrauliek           J           M         J   S         S                         O                                 1 2 1 2 0
Lassen Elektrode                     S           M                                       J                                 0 1 1 1 0
Lassen MIG/MAG                     S           M                         O             M                                 1 0 2 1 0
Lassen TIG                     S           M                         O             J                                 1 1 1 1 0
Pneumatiek           S   S       M     J   M   S         S           O             J                                 1 2 2 4 0
Verspaning           J                     M                         O             M                                 1 1 2 0 0
CNC                                                   O                     O                             J   2 1 0 0 0
Robotlassen           J                                                                                               0 1 0 0 0
L
a
s
e
r

t
e
c
h
Sunx Laser marker                           J                                                                               0 1 0 0 0
C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
Trainer           S J S       J                 J M       M     J   S S     J                                 M   0 5 3 4 0
Interim manager           J                                                                                               0 1 0 0 0
Projectmanager/leider           S O S               J         J M       J     O           J                                 M   2 4 2 2 0
Adviseur           S   S               J           M             M           S                                 S   0 1 2 4 0
Business consultant                                         J                                                             J   0 2 0 0 0
M
e
t
h
o
d
i
e
k
e
n
ITIL (inrichting ICT organisatie)                                           O                                                       M       1 0 1 0 0
Lean Manufacturing           S                   J                         J     S         O                       O         2 2 0 2 0
Prince 2                                         O   S     O         J                                             2 1 0 1 0
Process Engineering           M J S                 J                             S                 M M           O O     M   2 2 4 2 0
S88           M J S     S M   M J   J   S M J     S M     M M J J     J S   J       M         J J   J     S   0 11 8 6 0
ISA-95           M           J       J J   S           J       M       S           J             J     M     J   0 7 3 2 0
Gamp           J                     J       J       M                                                         0 3 1 0 0
V-Model           S J M J   S M   M J J J   S M M       J J M J M J M S   J S   J       M M             J     S   0 12 10 6 0
Information security (ISO 27002)                           J               M                                                               0 1 1 0 0
IEC101 (IEC 60870-5-101)             M                                                                                             0 0 1 0 0
IEC 81346               S         O                                           S   J                                 1 1 0 2 0
ISA-88             M M J   S M   M J J J S S         S M O M M M J S   S J S       M J M M J J   J   O M     S   2 10 12 8 0
SIL / PL voor machinebouw           S   S       M       J J             S                                 J           J   O     J   1 5 1 3 0
SIL process           J   S       M       J                                                 J           J         J   0 5 1 1 0
SIL2           J   S                                                                                       J   0 2 0 1 0
PackML           M M                 J J   S M                         S                               O     J   1 3 3 2 0
O=Stage 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 10 0 1 5 0 1 0 0 16 1 0 0 0 22 1 0 1 19 8 0 0 0 4 10 20 0 0 0 10 2 12 0 20 5 3 16 32 1 0 2 0
J=Junior (0-2 jaar) 3 13 0 6 1 86 24 21 41 0 0 39 4 39 43 61 112 28 0 0 23 29 0 0 13 27 22 24 80 13 45 0 0 20 16 24 38 0 23 15 31 19 20 25 35 24 6 4 27 37 3 36 11
M=Medior (3-4 jaar) 12 13 0 8 5 48 13 19 0 0 0 44 24 50 0 26 24 7 0 51 18 82 0 0 15 12 24 9 22 18 22 0 0 6 15 17 16 26 6 0 15 15 1 0 23 24 3 0 6 24 1 34 0
S=Senior (5- jaar) 14 13 2 2 12 43 0 59 0 0 59 24 4 18 0 4 0 15 77 0 4 19 69 66 1 14 0 0 15 0 4 89 56 0 35 8 1 48 0 0 0 0 0 0 3 14 0 0 0 22 5 32 0
A=Adviseur 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0